Warren King en zijn kartonnen beelden

Warren King begon sculpturen uit karton te maken in de hoop fantasie en vertier te geven aan kinderen , zijn specialisatie begon domweg al spelend en hij beperkte zich eerst tot het maken van helmen en maskers uit recycleerbaar materiaal.Zoals dat wel eens het geval is begon deze hoby langzamerhand een eigen leven te leiden. Meer en meer begon hij de kostuums te verwaarlozen en concentreerde hij zich op volledige figuren.

Na een bezoek aan Shaoxing in China voelde de New Yorker zich meer verbonden met zijn culturele erfenis. Hij besloot dan maar om levensgrote beelden te maken van zijn voorvaderen.

Tijdens zijn allereerste Chinese reis, zevenjaar terug, ging hij naar het dorp waar zijn grootouders ooit leefden. Hij hadhet geluk te spreken met enkele mensen die hun nog hadden ontmoet, 50 jaar geleden. Voor hem was dit een bijna magisch religieus moment en het zou hem definitief in de richting van de kunst duwen.

Doorheen zijn werk probeert Warren King een fragiele connectie te vinden tussen mensen en culturen en wil hij weten of verbroken banden terug in evenwicht kunnen worden gebracht. De rest was voorbestemd, hij is nu een gevierd kunstenaar en zijn werk telt op het internet heel wat bewonderaars.

Het werk van Warren King is verbazend te noemen, het is bijna ongelooflijk dat hij met onhandig recycleerbaar materiaal dergelijke emotie kan leggen in zijn werk en de beelden zijn dan ook in alle betekenissen van het woord echte sculpturen.

Meer info: InstagramFlickr.

 

Share this post

No comments

Add yours