Trent Bell – Reflect: Our Bad Choices

Trent Bell was tot 2013 een commerciële fotograaf die zich specialiseerde in architectuur. Hij had nooit gedacht dat hij het pad zou bewandelen van meer intimistische portretfotografie dat naast een sterke sociologische betekenis ook zeer kunstzinnig was.

De man is een intelligent persoon, vader van vier kinderen en in alle opzichten een doorsnee Amerikaan. De grote ommekeer kwam er toen hij vernam dat een van zijn beste vrienden veroordeeld was tot 36 jaar gevangenis. Na het accepteren van de shock was er een vreemde gewaarwording in zichzelf, de kennis dat een leven kan veranderen op een seconde. Vooral het feit dat een banaal ding zoals verkeerde keuzes maken een gigantische impact kon hebben op een mensenleven. De vrijheidsberoving was iets zo onwezenlijk dat het koude angstzweet hem uitbrak, vooral na het besef dat hij misschien ook verkeerde keuzes had kunnen maken doorheen zijn leven.

De gedachte liet hem niet meer los en Trent Bell was van plan om een fotoproject te maken: Reflect – Our Bad Choices. Het moest een soort van gezicht kleven op de misdadigers, hun achtergronden, hun moitieven en vooral het moment waar het misging, die ene seconde waarna je de tijd nooit meer kunt terugdraaien.

Hij koos de gevangenis van Maine uit om zijn project uit te werken samen met de gedetineerden. Hij vroeg degene die bereid waren mee te werken om een brief te schrijven aan hun jongere zelf.

Our Bad Choices, onze slechte keuzes gaat over spijt, veel spijt, wroeging en verlies. Trent Bell denkt wel dat deze slechte keuzes ook een onmeetbare bron zijn van kennis, vooral wanneer men ze kan aanvaarden, delen met anderen, bekennen en eruit leren. Zware kost op een prachtige manier naar buiten gebracht. De portretten zelf tonen geen cliché misdadigers maar mensen, mensen die ergens de verkeerde afslag namen in hun leven en er nu heel zwaar voor betalen.

Meer info: website.

Bewaren

Share this post

No comments

Add yours