Robin Wood Foundation – ‘Destroying Nature Is Destroying Life’

De Robin Wood Foundation heeft een voltreffer gescoord met hun nieuwste bewustwordingscampagne tegen het vernietigen van onze natuurlijke biotoop.

destroying-nature-is-destroying-life-surachai-puthikulangkura-robin-wood-8-2

Ieder mens weet dat de mens uitermate slecht bezig is, naast de opwarming van de aarde, zijn we nog steeds bezig met de georganiseerde euthanasie van onze eigen planeet. De kennis van de feiten is een zaak, de reactie die uitblijft tart alle logica en alle wetenschap. Zolang we zelf niet direct en van nabij betrokken zijn lijken we deze feiten bewust te negeren, te verdoezelen of goed te praten. Sterker nog iedere mens lijkt medeplichtig aan deze moord tegen de planeet.

destroying-nature-is-destroying-life-surachai-puthikulangkura-robin-wood-7-2

De beelden van de designer Surachai Puthikulangkura zijn niet alleen adembenemend mooi maar ze schudden de mensen een bewustzijn. Het doel om de mens te doen beseffen dat in naam van vooruitgang of industrialisatie we een heel verkeerde weg zijn ingeslagen komt plotseling wel, al is het maar voor enkele seconden. Onze modern leven en het bijhorende comfort is fabelachtig, maar we betalen een uitzonderlijk hoge prijs, wij misschien niet direct maar onze kleinkinderen zullen de rekening dubbeldik gepresenteerd krijgen.

destroying-nature-is-destroying-life-surachai-puthikulangkura-robin-wood-1-2

Het is de hoop van de Robin Wood Foundation dat deze kunst tenminste het probleem weer bespreekbaar en actueel maakt, in de hoop dat er eindelijk een collectief geweten ontwaakt die de machthebbers en de multinationals dwingt om op een ecologische manier verder zaken te doen.

destroying-nature-is-destroying-life-surachai-puthikulangkura-robin-wood-2-2

De droom bestaat al heel lang doch deze is meestal gevolgd door de ontgoocheling. De massa reageert niet meer op de nochtans onweerlegbare signalen en bewijzen. Apathie heerst in de wereld en in de normen.

destroying-nature-is-destroying-life-surachai-puthikulangkura-robin-wood-4-2

De afbeeldingen zijn symbolisch zeer sterk, ze tonen twee helften, het percentage van de destructie van de natuurlijke omgeving en het percentage die vecht om te overleven. De natuur vernietigen is inderdaad leven vernietigen.

destroying-nature-is-destroying-life-surachai-puthikulangkura-robin-wood-3-2

Meer info: websitebehance.

ThalmarayCopyright. 2016

Share this post

No comments

Add yours