Nebra Sky Disk: de oudste sterrenmap ter wereld

In 1999 waren drie grafplunderaars aan het zoeken in een woud dichtbij Nebra, een 180 km ten zuidwesten van Berlijn, Duitsland. Ze gebruikten gigantische metaaldetectors toen ze plotseling een ongelofelijke schat vonden. Deze streek is bekend als één van de plaatsen die de oudste menselijke nederzettingen bevatte van West-Europa.

nebra-mittelberg-hill-ring-barrow-pleiades

Dit maal was de buit niet gering: twee bronzen zwaarden, twee bijlen, een beitel, stukken van armbanden en een bronzen schijf met gouden versieringen. Dit laatste stuk was het meest waardevolle en de rovers beseften dit. Wat ze toen nog niet wisten is dat deze schijf één van de belangrijkste archeologische vondsten ter wereld was.

nebra-sky-disk-3[6]

De schijf in kwestie is nu “De Nebra Sky Disk” genaamd en volgens de UNESCO, is het de oudste afbeelding van een kosmisch fenomeen in de hele wereld. De schijf is 30 cm in diameter en weegt 2,2 kg. De achtergrond is blauwgroen en versierd met gouden stukken die een maan lijken voor te stellen, de zon (of misschien zelfs een volle maan) en sterren, zelfs naar hoge waarschijnlijkheid de sterrencluster “Pleiades”.

7890161406_632e00c91e_b

De symbolen zijn duidelijk afkomstig van het oude Europese geloof dat de zon de levensbrenger was van al het leven in Europa. De maan zou dan weer staan als symbool voor de tijd. De Pleiades waren gebruikt door landbouwers en oude beschavingen in Mesopotamië en het Oude Griekenland als referentiepunten voor navigatie en seizoenenbepaling.

nebra-sky-disk-1[2]

Deze schijf bevat ongelooflijk veel informatie en een kennis van astronomische fenomenen. Het is een echte archeologische openbaring. De schijf zou na onderzoek geraamd zijn op 3.600 jaar oud en is authentiek.

sky_di4

Vele beschavingen hadden een kennis van de astronomie, maar het is opmerkelijk dat deze schijf werd gevonden in donker Europa en afkomstig is uit de Brons Tijd. Van beschaving was hier nog geen sprake. De andere voorwerpen in het gebied getuigen van een primitieve samenleving, maar deze schijf is een onverklaarbare uitzondering. Deze schijf is zonder twijfel afkomstig van iemand die bijzondere intellectuele gaven had, en ver vooruit was op zijn tijd. Deze schijf stelt de wetenschappelijke wereld voor heel wat onbeantwoorde vragen en is een echt archeologisch enigma.

nebraskyenglish

2015

Share this post

No comments

Add yours