Jeong Woojae: een meisje en haar reuzenhond

Jeong Woojae heeft een universum bij elkaar gemaakt van een lieftallig meisje met een reusachtige hond. De werken doen vreemd aan met een zin voor humor, maar wanneer men verder kijkt dan de eerst voor de hand liggende absurditeit voelt men eigenlijk een soort van charmante en speelse manier om de relatie uit te beelden tussen mensen en dieren.

Jeong-Woojae-10

Hij plaatst dan ook zijn twee hoofdfiguren tegen levendige, zelfs bruisende decors die te vinden zijn in Seoul en er zich meer een metafoor duidelijk wordt tussen het meisje en de kunstenaar zelf. Dit lief figuurtje is de personalisatie van zijn eigen angsten, en de onzekerheid tussen zijn jeugd en de zelfverzekering van het volwassen zijn.

Jeong-Woojae-11

Het is de manier van Jeong Woojae om te stellen dat onze maatschappij te vlug in beweging is nu, het is een poging om terug connectie te maken met de natuur, vooral de dieren. Een poging om vriendelijker om te gaan met onszelf en de anderen.

Jeong-Woojae-04

De reuzenhond is mijns inziens niets anders dan een symbool van veiligheid, geborgenheid maar ook van trouw, een kleine verwijzing dat we allen eenzaam zijn als een eiland in een zee van mensen.

Jeong-Woojae-09

Jeong-Woojae-12

Jeong-Woojae-07

Meer info: website.

ThalmarayCopyright. 2016

Share this post

No comments

Add yours