Jam Sutton – Classic Riot

Jam Sutton en zijn designstudio hebben prachtig werk gemaakt voor “This is not Clothing” een online kunstshop. De reeks kan het best worden omschreven als een bizarre maar sublieme mix tussen de actualiteit en de mythologie.

Het is een reeks van anachronisme sculpturen die de esthetica van het Oude Griekenland gebruikt om de clash te illustreren met de moderne maatschappij en vooral de onverenigbaarheid van de sierlijkheid en de schoonheid met de meutes van ontevreden en chaotische mensen die onze hedendaagse steden bevolken en zelfs terroriseren. Over het statement achter deze kunst kan eindeloos worden gepraat, feit is wel dat het confronterend is en stemt tot nadenken.

De sculpturen van Jam Sutton zijn gemaakt in 3D en toont nog maar eens aan dat het 3D-printen niet alleen in de lift zit, maar ook zijn vervoerde plaats in de kunstwereld niet meer loslaat, meer en meer kunstenaars vinden in deze nieuwe technologie een revolutionair expressiemiddel die bovendien nog gesmaakt wordt door het grote publiek.

Het werk is naast fascinerend ook een sociologisch-filosofische boodschap te bevatten. Velen zien er dan ook een reflectie in van de sociale onrusten, de oorlogen en burgeroorlogen en het woelige politieke klimaat die eigen was aan 2016. Het voelt ook ergens wrang aan, men kijkt naar prachtig gemaakte sculpturen, maar blijft met de vraag zitten of de ingeslagen weg van de mensheid verantwoord is en geen afbreuk doet aan de oude tradities en waarden van vroeger.

Het is treffend dat in deze ingewikkelde wereld de kunstenaar repliek geeft met gecompliceerde kunst, waarbij men onbewust en ongewild moet nadenken.

Meer info: website.

Share this post

No comments

Add yours