Dekotora: het overpimpen van Japanse trucks

Dekotora is de verkorting van: “Decoration Truck” en is alleen in Japan mogelijk blijkbaar. De subculturen in Japan zijn een universum op zich en uniek in de wereld. Voor westerlingen is dit soms lachwekkend en surrealistisch, maar in Japan worden zaken zoals Cosplay, Kawaii en andere hypes en modeverschijnselen bloedernstig genomen.

dekotora (11)[2]

Dekotora zijn trucks die overmatig versierd zijn met neonlampen of ultraviolette lichten en extravagante delen hebben die aangebracht werden op de wagen en op de trailer. Ook de binnenkant van deze trucks ontsnappen niet aan de gekte.

Dekotora-Art-Trucks-02

Deze traditie begon in 1975 naar aanleiding van een tiendelige filmreeks genaamd “Truck Guys”. De protagonist in deze prenten bestuurde een potsierlijke versierde truck over alle Japanse wegen. De films waren enorme kassuccessen bij jong en oud en waren de aanleiding van een Dekotora golf die over heel Japan toesloeg.  Tot op vandaag is de rage zeer levendig, en niemand kijkt dan ook verbaasd op wanneer een felverlichte en kitscherige truck zijn of haar pad kruist.

dekotora (5)[2]

In de Filipijnen is er een gelijkaardige tendens die zich echter beperkt tot jeeps. De Jeepneys van Manila zijn al even folkloristisch als hun grote Japanse collega’s.

jeepney1

dekotora (7)[2]

ThalmarayCopyright. 2016

Share this post

No comments

Add yours