Dale Dunning – metalen maskers en hoofden

Dale Dunning is een Canadese artiest die figuratieve sculpturen maakt van metalen hoofden en maskers en die de laatste jaren ook dienen als visitekaartjes naar de kunst en de wereld toe.

Voor hem zijn het generische vormen die ruw, genderbepaling is irrelevant maar wel de symbolische herkenbaarheid van een hoofd, het is een universeel herkenbare vorm zonder de absolute nood om in detail te treden. Het hoofd is ontegensprekelijk waarschijnlijk het belangrijkste deel van ons lichaam, de wereld beleven we in ons hoofd, dromen en gedachten worden geboren in ons hoofd, we zijn in de veronderstelling van na te denken wat ook in het hoofd afspeelt.

De metalen hoofden van Dale Dunning zijn intrigerende sculpturen soms gemaakt van honderden verschillende stukken als finale van een scheppingsproces die tijd absorberend is maar ook fascinerend voor hun geestelijke vader.

Dale Dunning is eerder bescheiden wanneer hij spreek tover zijn werk, de creatie is een resultante van ideeën die hij niet met woorden kan uitdrukken. Creeëren is voor hem meer dan een artistieke expressie het is een absolute drang, hij vraagt dan ook aan de toeschouwer om niet te zoeken naar verborgen boodschappen, het is meer een instinctief reflex, een creatie waarvan de oorsprong mysterieus is en niet nader bepalend.

Wat vooral aanspreekt in zijn werk is een vorm van universeel weergeven, de gezichten en hoofden kunnen alles en iedereen voorstellen, wat het werk een soort van internationaal karakter geeft, hier is geen plaats voor sekse, huidskleur, fysische kenmerken het gaat hem meer om een soort van amorf universalisme. Dale Dunning ziet ze dan ook als een soort van een voorgehouden spiegel, die een uniek beeld reflecteren die eigen is en alleen is voor de persoon die het werk gadeslaat.

Het is duidelijk dat Dale Dunning niet alleen kunst maakt, maar de kunst heeft ook Dale Dunning gemaakt, elke dag weer op een fantastische reis, waarvan hij de eerste steen legger is van het begin maar geen flauw idee heeft waar deze reis naar toegaat en in welk station hij zal kunnen halthouden.

De kunst van Dale Dunning krijgt terecht veel belangstelling in binnen- en buitenland en blijft hoe dan ook fascineren. Men zou denken dat er limieten zijn aan wat hij weergeeft, maar telkens weer slaagt hij erin om zichzelf heruit te vinden en zijn hoofden nieuwe dimensies te geven.

Meer info: WebsiteFacebookInstagram

Foto’s: Dale Dunning alle rechter voorbehouden met vriendelijke toestemming voor Thalmaray.co

Share this post

No comments

Add yours