Verjaardag video van de Solar Dynamics Observatory

Op 11 februari 2014 was het precies vijf jaar geleden dat NASA begon met het Solar Dynamics Observatory project, een uitgebreide studie van onze zon. Vijf jaar lang werd onze zon gedetailleerd dag en nacht in de gaten gehouden door de krachtigste telescopen. Meer dan één beeld per seconde werd gedurende al die tijd vastgelegd.

SDO heeft ons zoals nooit voordien alles geleerd over zon erupties, explosies en andere wonderbare fenomenen.

Om deze verjaardag te vieren en ook een beetje om hun eigen werk in de kijker te zetten werd een video gemaakt over 5-jaar zon spotten. De zon werd onderworpen aan een hele reeks waarnemingen, in de tijd, gemeten in verschillende golflengten en dus ook in verschillende temperatuurtoestanden. Het is een gigantische bron voor wetenschappers over heel de wereld, en zal uiteindelijk leiden tot een beter begrip van ons zonnestelsel.

Solar flair: NASA mission provides mesmerizing images of the sun

De beelden zijn fenomenaal, of beter verwoord in het Engels: “Out Of This World!”.

2015

Share this post

No comments

Add yours