Navajo indianen nemen de strijdbijl op tegen de uraniummijnen

666299

De native American indianen van New Mexico laten terug van zich horen. Ze verzetten zich hardnekkig tegen een heropleving van de polluerende uraniummijnindustrie. Ondanks een zware economische crisis in de derde armste staat van de Verenigde Staten, hebben vier mijn exploitanten te kennen gegeven nieuwe projecten op te starten in de uraniummijnen.

De Navajo Natie protesteert tegen het project, zelfs nu nog ligt hun reservaat nog vol met radioactief afval afkomstig van vorige projecten. Vooral de plannen om een mijn uit te baten op Mount Taylor is een doorn in het oog van het trotse volk. Dit gebied is immers voor hen heilige grond.

De bezwaren beperken zich niet tot religieuze argumenten, het is vooral de bodemverontreiniging die hun zorgen baart. Grondwater wordt vervuild, het gras is radioactief wat de veestapel besmet, zelfs de huizen zijn opgebouwd met radioactief materiaal. De onafhankelijke Navajo Natie verbood dan ook in 2005 het transport van uranium via hun grondgebied.

Verschillende inwoners en ex-mijnwerkers kampen nu nog met zeer ernstige medische problemen zoals nierziektes, longproblemen en verschillende soorten kanker. De indianen wijten dit aan radon – het giftige gas die vrijkomt bij uraniumwinning.

De meeste indianen verzetten zich, doch enkele lijken ook te willen zwichten voor de almachtige dollar. Het is een economisch geladen dossier, dat zou kunnen zorgen voor 1.000 banen en miljoenen dollars opbrengen aan belastinggeld. Centen die deze voornamelijk arme mensen goed kunnen gebruiken. De kernindustrie is nog steeds in volle expansie en uranium is enorm gegeerd momenteel.

De Navajo’s hebben zoals alle andere Native Americans weinig goede ervaringen met de Amerikaanse wetgeving, velen vrezen dan ook dat zij alweer aan het kortste einde zullen trekken. Gelukkig hebben ze hulp van blanke milieuactivisten en is het belangrijk dat hun probleem internationale aandacht krijgt. Het zou wenselijk zijn dat dit trotse volk eindelijk eens zelfbeschikkingsrecht zou krijgen, in de grootste democratie ter wereld.

 

Share this post

No comments

Add yours