NASA bootst geur van Titan na

De belangstelling voor de ruimtevaart blijft toenemen. De media zorgt ervoor dat we heel wat informatie en beelden te zien krijgen, maar langzaam aan komt er een gewenningsgevoel. De mensen willen echt weten hoe het fysiek voelt om op een andere planeet te staan. NASA wetenschappers hebben de geur van Titan, de maan van Saturnus, nu nagemaakt.

titan

Het zou bijna een commercieel succes kunnen zijn met bijvoorbeeld “Essence of Titan”, ware het niet dat de geur van Titan niet echt onder de noemer parfum valt. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de atmosfeer op Titan een benzinegeur heeft. Deze conclusie is getrokken op basis van een analyse van de atmosfeer op Titan. Die bestaat hoofdzakelijk uit stikstof en methaan.

De ruimtesonde Cassini verzamelde alle nodige gegevens, in een aards lab begonnen ze de gassen en koolwaterstoffen te mengen en aan te passen. Uiteindelijk was de logische eindconclusie dat het een typische benzinegeur was. Het proces staat nog niet volledig op punt, dankzij nieuwe informatie wordt er nog gesleuteld aan het “recept”. Later zal men volgens dezelfde methode de geuren van andere werelden willen namaken.

Maanastronauten wisten dan weer te vertellen dat onze maan ruikt naar verbrand buskruit.

Share this post

No comments

Add yours