Kristine Poole – maakt gepassioneerde ziel tempels in klei

Kristine Poole is in alle opzichten een dochter van de kunsten, zij is een van de gedreven personen die de ontembare drang van het creëren in zich heeft en dit sinds de meest prille leeftijd. Er zijn nu eenmaal kunstenaars die de creatiedrang in hun DNA hebben, waarbij het tastbaar maken van hun verbeelding, passie en emoties even belangrijk is dan eten en drinken. Wanneer men vraagt aan een auteur waarom hij schrijft is er ook nooit een duidelijk antwoord gewoonweg omdat het een instinctieve behoefte is om zichzelf uit te drukken, dit fantastische gevoel waarmee je bent geboren en die je nooit meer loslaat, de liefde van je leven, de zin van je bestaan, het lied van je ziel.

Het werk van Kristine Poole is dan ook een uitgebreide en wondermooie collectie van de oncontroleerbare magie wanneer de kunst zich meester maakt van je lichaam en geest en er creaties ontstaan die uniek zijn voor de wereld, een bijna metafysische geschenk aan jezelf als kunstenaar en aan allen die waardering kunnen opbrengen voor het blootleggen van dromen.

Haar beschrijving op haar prachtige website van toen ze voor het eerst een klei studio binnenkwam is een heldere beschrijving van een magisch moment die haar leven in een richting zou duwen waarin ze nu nog triomfeert met magistrale kunst. Voor sommige kunstenaars is de schepping an sich van een kunstwerk een soort van religieuze therapie, het is de confrontatie met de diepste gedachten en dankzij aangeboren talent en vakmanschap is het een verhaal dat telkens weer een andere invulling krijgt.  Beeldhouwen is uiteindelijk verhalen vertellen via visuele communicatie en de zintuigen bespelen zodat de algemene indruk het onderliggende relaas laat rijpen. Kunst is nu eenmaal emoties en dromen vangen om ze terug te spiegelen naar andere mensen toe.

De rode draad in het werk van Kristine Poole is de schijnbaar oneindige passie die ze steekt in haar werk, het is niet alleen zichtbaar, het is vooral tastbaar je kan het voelen in haar kunst, je kan het bijna ruiken zo sterk komen de indrukken binnen. Als geen ander heeft ze begrepen dat je niet alleen kunst maakt, de kunst maakt ook de persoon, net zoals ze een beeld kan kneden naar een bepaalde vorm is het ook de kunst die de mens bijschaaft tot de persoonlijkheid die verantwoordelijk is voor al dat moois.

Wanneer ik kijk naar haar werk is het automatisch hoe de superlatieven me voor de geest komen, haar website is een correct portaal voor de veelzijdigheid van haar talent. Als ik een favoriet genre van haar moet uitkiezen om te belichten is het haar ‘Imaginatief Realisme’, dit werk doet me letterlijk dromen en in een aanblik worden duizenden verhalen geboren in mijn brein door simpelweg de visuele associatie tot mij te nemen, dit steeds met bewondering voor de gave en professionalisme. De beelden zijn uitnodigingen tot een wereld van fantasie en letterlijk fantastische verhalen. Kristine Poole is voor mij dan ook een hoogpriesteres die de passie en de ziel kan schenken aan beelden. Fenomenaal en intrigerend mooi!

 

Meer info: WebsiteInstagram

Foto’s: Kristine Poole alle rechten voorbehouden met vriendelijke toestemming voor Thalmaray.co

 

 

Share this post

No comments

Add yours