Chisinau het vergeten circus van Rusland

Chisinau een circus als tempel van de vergankelijkheid. De val van de Sovjet-Unie betekende ook het einde van tal van tradities die zo verweven waren met het communistische Rusland. In de USSR was cultuur een steunpilaar van het regime en werden hoogstaande tradities in eer gehouden.

De Sovjets waren dan ook verknocht aan hun circustradities. Eén van de mooiste circussen uit dit tijdperk staat nu te verkommeren ondanks de stille architecturale getuigen van de verloren successen. Chisinau Circus is wellicht één van de meest onderkende tempels van de circuskunst.

Het circus werd gebouw in 1984 in het huidige Moldavië en telde een auditorium met een diameter van 13 m en 1.900 zitplaatsen voor het publiek en 100 voor de artiesten. De elegante trap en lobby tonen nog de grandeur van deze plaats en het belang die deze entertainmentvorm had in die tijd. De prachtige keramische beelden lijken te zijn gemaakt in lang vervlogen tijden, doch vele Russen herinneren zich met een dosis nostalgie de vele uren die zij in een dergelijk circus doorbrachten.

Na de Sovjet-era verloor het circus veel van zijn prestige en ook het publiek begon massaal af te haken. In 2004 werd het gesloten voor opfrissingswerken. Bij een gebrek aan fondsen werden de werken gestopt, het gebouw begon aan een langzaam maar zeker verval. Momenteel zoekt men privé investeerders om deze plaats nieuw leven in te blazen.

De legende van het circus en meer bepaald de gruwelijke mythe dat men in de kelders huilende kinderen zou kunnen horen blijft voortleven. Het gebouw werd dan ook opgetrokken bovenop een oude begraafplaats. In plaatselijke stadslegendes worden dan ook nog steeds schrikaanjagende verhalen doorgegeven.

Onbegrijpelijk dat een dergelijke plaats met een rijk verleden en een speciale cultuur zo roemloos ten onder is gegaan.

 

Foto’s: The Bohemian Blog.

Share this post

No comments

Add yours