De Egyptische slangensarcofaag

De Egyptische slangensarcofaag. Eén van de meest fascinerende en mystieke periodes in de menselijke geschiedenis is deze van het faraonisch Egypte. Het is ongetwijfeld één van de meest invloedrijke civilisaties geweest die de geschiedenis van de mens heeft gemaakt wat ze vandaag is.

CUR.36.624_view2_wwgA-1

Het is al lang geweten dat de Egyptenaren van toen een morbide fascinatie hadden voor het leven en religie. De symboliek is doorweven van associaties met dieren en goddelijke wezens. De benamingen die werden gegeven aan de Goden waren inventief mooi en rijk aan symboliek. Zelfs de verschillende zonnen hadden hun bijhorende namen en symbolen. Zo was Re of Re-Horakthy de zon van de middag en werd hij aanbeden als een valk of een man met een valkhoofd. Atum was de weer de zon van het Westen en was onder andere voorgesteld als een slang of een man met een slangenhoofd.

In het Brooklyn Museum is er sinds kort terug aandacht voor een bijzonder verzamelstuk, een bronzen sarcofaag. Men is ervan overtuigd dat er eens een gemummificeerde slang in zat. De curator weten ondertussen dat het afkomstig is van de periode 664 en 30 voor Cr. Het is ongeveer 56 cm lang en versierd met de beeltenis van de god Atum. Over de relatie van de dieren in de dodencultus van de Egyptenaren is nog niet zoveel bekend, doch het blijkt eveneens een fascinerend onderwerp te zijn.

36.624_print_bw_SL1

Share this post

No comments

Add yours